Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Jean-Marie Le Pen: „EU je svěrací kazajkou a vězením národů. Zastavení přílivu imigrantů je otázkou života a smrti.“ Změní něco „evropské“ volby 2014?

Jean-Marie Le Pen: „EU je svěrací kazajkou a vězením národů. Zastavení přílivu imigrantů je otázkou života a smrti.“ Změní něco „evropské“ volby 2014?

28. 12. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší rozhovor, který vedl slovenský publicista Sergej Chelemendik s bývalým předsedou francouzské Národní fronty

Je dobré, pokud má národ své mrtvé hrdiny. Ještě lepší je, pokud národní hrdina žije. I když se nepřátelé svobody snaží umlčet jeho hlas. Jean - Marie Le Pen prakticky neposkytuje rozhovory, ale v tomto případě udělal výjimku.

 pp

Debatovali jsme dlouho, Jean - Marie říkal to, co říká celý svůj dlouhý politický život: Francie bude žít, dokud žije francouzský národ. Jenže přežití národa je docela reálně ohroženo. Navzdory svým úctyhodným 85 letům, mluvil živě, vášnivě a přesvědčivě nejen o osudu svého národa, který miluje a kterému celý život slouží - jako politik, tribun, filozof - jemuž razí cestu do budoucnosti, protože, jak zaznělo v rozhovoru, „život se vždy začíná zítra“.

Pro mnohé jste živou legendou, posledním hrdinou francouzského národa.  Naproti tomu během mnoha desetiletí francouzská a světová média hlavního proudu vytvořila obraz Jeana - Marie Le Pena jako lídra tzv. ultrapravice, ultranacionalistů . Úspěšně jste tyto roky pomluv přežil. Jak si vysvětlujete fakt, že vaše Národní fronta se v současnosti mění na hlavní politickou stranu ve Francii?

Národní fronta vede svůj boj vytrvale už čtyřicet let, překonávajíc všechny obtíže a překážky, Sama proti všem. Nyní se však veřejné mínění Francie pod vlivem takových faktorů jako je hromadná imigrace, absentující pocit bezpečnosti v ulicích, nezaměstnanost, sílící daňový tlak a euroglobalismus zjevně přiklání na naši stranu.  

pp

                                                Jean - Marie Le Pen

Věříte ve spravedlnost jako ve všeobecný princip lidské existence? Známý skotský básník Robert Burns řekl : „Budoucí roky dokáží, že člověk je dobrý - dobrý ze své podstaty!“ Myslíte, že se to splnilo?

Samozřejmě, že ne! Přestože všichni se musíme o to snažit. Spravedlnost má klíčový význam v osobních a politických vztazích. Stejně jako Jean-Jacques Rousseau, i Burns si myslel, že člověk se rodí dobrý. Mýlili se.  Když se člověk narodí, není ani dobrý ani špatný. Rodinná výchova ho musí naučit pravidlům života, což jediné nakonec může zajistit maximální možný mír a harmonii ve společnosti. 

Jaký je současný stav národního cítění francouzského národa? Má Francie ještě vůbec vůli zachovat si podobu suverénního státu?

Stát  jako takový globalisté považují za svého nepřítele číslo jedna a za "zátku, kterou je třeba vytrhnout". Ale právě stát v časech neštěstí a pohrom se ukazuje nejlepším prostředkem k obraně svobody, bezpečnosti, prosperity, kultury a jazyka národa, jeho národní tváře. V hloubce národní duše náš národní stát stále žije, ale je třeba obnovit ho, znovu učinit suverénním a prosperujícím, jinak přijde jeho totální úpadek. Požadavek návratu k suverenitě, se dříve či později stane obecně platným.

Celou jednu třetinu francouzských občanů už tvoří imigranti v první nebo druhé generaci. Mohou se tito "noví Francouzi" v blízké budoucnosti stát součástí francouzského národa? Pokud ne, jaké důsledky to bude mít pro Francii v budoucnosti?

Migrační vpád, který Francie prožívá již čtyřicet let, se děje se zjevným přispěním jeho vlastních "elit ". Nepochybně je nejvážnější zkouškou v jeho dějinách a nese v sobě největší nebezpečí pro jeho další osud. Francie je svázaná, přímo paralyzovaná dohodami Evropské unie. Zdá se, že je odsouzena zmizet v této povodni. Musíme zastavit tento smrtelný úpadek, znovu nabýt svou suverenitu, dokud není příliš pozdě. Vždyť do Francie se snaží dostat imigranti ze všech kontinentů, kvůli sebevražednému politicky korektnímu komplexu, podle něhož se k cizincům musíme chovat lépe, než k vlastním občanům. Dáte-li přednost spoluobčanům, dopouštíte se trestního jednání!

Zvenku se imigrace jeví jako velmi rozmanitá: Evropané, Afričané, Asiaté, Jihoameričané, přitom je zřejmé, že většinu tvoří muslimové.  Za posledních čtyřicet let sem přišlo 15 až 20 milionů lidí, 750 tisíc během „Sarkozyho pětiletky“. Jednou větou: Máme co činit se smrtelnou hrozbou.
 
Multikulturalismus, který se před dvěma dekádami stal novou oficiální ideologií, je zdá se, mrtvý. Stane se Evropa znovu Evropou národů?

Evropa se opět stane Evropou národů. Evropská unie se bude muset nějak civilizovaně rozpustit. Evropská unie je novou svěrací kazajkou, vězením národů, kolonií globalismu. Stejně jako současná islamizace Evropy je součástí amerického geopolitického projektu.

pp

                                 Jean - Marie Le Pen a jeho dcera Marine

Vaše dcera Marine Le Penová prohlásila, že EU zopakuje osud SSSR, ale na ruinách SSSR se objevilo nové silné Rusko a postupně se také stává realitou nový euroasijský svaz. Co může vzniknout na ruinách EU?

To, co musíme vybudovat, abychom přežili. Nazývám to Severským blokem národů, který zabírá sever našeho kontinentu - od Brestu po Vladivostok, přímo po ose Paříž - Berlín - Moskva.

Více než 6 milionů lidí hlasovalo v posledních volbách pro vás. Přesto, celá desetiletí tito lidé byli zbaveni práva mít své představitele v parlamentu. Čím si vysvětlujete takové skandální popírání principů demokracie?

„Systém“ žije pouze díky zachování nynějšího volebního mechanismu - majoritního hlasování ve dvou kolech, který efektivně blokuje všechny nové síly. Pod tlakem stále nespokojenější veřejnosti však bude tato blokáda již brzy odstraněna. Proporcionální hlasování, používané v nadcházejících volbách do Europarlamentu, ukáže skutečný poměr sil v roce 2014 . Do té doby však pravicově-levicová politická mafie – gaullisté se socialisty – vyzkoušejí všechny metody, aby se vyhnuli této, pro ně, katastrofě.

Mnohé průzkumy předpovídají, že v příštích prezidentských volbách ve Francii Národní fronta zvítězí. Co si o tom myslíte?
Průzkumy jsou průzkumy, ale pouze volby jsou realita. Pravice i levice využijí všechny prostředky, aby se vyhnuly porážce. Bude to stejné jako vždy, jen ještě daleko silnější: lež, ideologická intoxikace, právní a politické manévry.

Myslíte si, že volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 ovlivní budoucnost Evropy? Mnoho let jste byl skeptický a kritický člen Evropského parlamentu. Uvažujete  o vytvoření vlasteneckého bloku kolem NF v novém funkčním období, s cílem zásadně přeorientovat nynější ničivou politiku institucí EU?

Ano, přinejmenším Marine Le Penová dělá kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby se v příštím Evropském parlamentu vytvořil mohutný blok euroskeptiků, jejichž činnost může být rozhodujícím faktorem.

Jak byste charakterizoval politiku současného vedení EU a USA v globálním kontextu? A jak politiku současného Ruska?

Bloudíce v pokusech dosáhnout svých globalistických cílů, USA uskutečňují kurz islamizace světa. Pro ně je to víc než jen vojenský nástroj. Rusko se naproti tomu naopak dostává z chaosu, který zapříčinilo destruktivních a zločinných sedmdesát let komunismu. Vladimir Putin si zaslouží, abychom mu v tom pomáhali.

Jak byste popsal místo a roli „nových zemí EU“, myslím tím států střední a východní Evropy?

Situace v zemích východní Evropy je obecně podmíněna politikou USA prováděnou prostřednictvím NATO. Navzdory tomu ale v současnosti jsou už také tam ohniska národního odporu.

V celé Evropě sílí euroskepticismus včetně středo a východoevropských zemí. Co můžete v této souvislosti jejich občanům vzkázat?
   

Že život vždy začíná zítra. Pokud tedy najdou sílu a znovu naleznou tradiční hodnoty jako jsou vlast, rodina, práce, spravedlnost, svoboda, opět získají i naději. To se ale týká úplně všech evropských národů.

Jaký je váš názor na ruského prezidenta Vladimira Putina? Jaké budou podle vás budoucí vztahy mezi Ruskem a Evropou?

Vladimir Putin dal svému národu naději a snaží se vrátit Rusku jeho logické místo ve Společenství národů. Západní Evropa a Rusko dnes sdílejí společná rizika a společné naděje. Mají tedy vše, co je potřebné pro budování společného osudu. Rusko s jeho geopolitickým prostorem Sibiře je pro nás potřebný partner.

Rusko a Čína představují novou geopolitickou sílu - euroasijskou. Co to znamená z hlediska národních zájmů Francie?

Rusko je sousedem komunisticko-kapitalistické Číny. Její neuvěřitelně dynamický rozvoj může vývoj v Rusku mírně ovlivnit, ale hluboko uvnitř má Rusko blíže k evropským tradicím.

Drtivá většina normálních lidí je hluboce otřesena systematickými projevy protirodinné  politiky revolučních sil v USA a Evropě, jimž se mimo jiné podařilo uzákonit homosexuální "manželství", aniž by se veřejnosti zeptali na souhlas. Co s tím?

Pamatuji si, jak na náměstí Svatého Petra, obraceje se na nás, členy parlamentní skupiny evropské pravice, papež Jan Pavel II. říkal: „Musíme bojovat proti úpadku Evropy“. Tuto větu zopakoval několikrát a dost rázně.

Všechny vlády a národy světa, ostatně i samotní občané Spojených států , byli šokováni a velmi rozhořčeni skandálem, který souvisí s se všudypřítomnými odposlechy Agentury pro národní bezpečnost USA. Co se podle vás dá dělat s takovým zneužíváním?

Vlastě nic. Téměř všechny evropské velmoci se dnes podřizují Spojeným státům a mohou pouze jemně  protestovat proti zneužívání jejich technologické a vojenské převahy .

Jak vidíte roli slovanských národů v Evropě? Mají evropské země šanci zastavit masovou imigraci z Asie a Afriky?

Každý z národů Evropy bude muset sehrát svoji osobitou roli v budování severské  budoucnosti - a tedy i slovanské národy Západní Evropy. Zastavit příliv imigrantů do Evropy je dnes otázkou života a smrti. A první povinností člověka je žít. Proto: Ať žije život ! Vive La Vie!

(redakčně kráceno)

Chelemendik

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Trilaterální komise: Hlavním cílem operace Covid-19 je urychlení procesů změny lidstva. Ohniska odporu musí být eliminována. Bude v roce 2021 spuštěna operace Moskva? Jaké procesy by měla urychlit antihmota?

Trilaterální komise: Hlavním cílem operace Covid-19 je urychlení procesů změny lidstva....

Putinův promyšlený tah: Vše se rázem změnilo. Arménie pláče nad rozlitým mlékem. Rusko obnovuje pozice. Turecko opět regionální mocností. Erdogan míří k Iráku. Člen NATO má za partnera Východ místo Západu

Putinův promyšlený tah: Vše se rázem změnilo. Arménie pláče nad rozlitým mlékem. Rusko...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky